Vertikální vrtací a frézovací centrum AKIRA SEIKI SV1350

Vertikální frézovací centrum Akira Seiki SV1350 je prestižním zástupcem nejvyšší řady frézovacích center v nabídce Akira Seiki. Toto centrum je navrženo s důrazem na vysokou přesnost, tuhost a dynamiku obrábění, což zajišťuje optimální výkony při výborném poměru mezi cenou a výkonem. Hlavní Charakteristiky: Konstrukce a Výkony: Stroj má konstrukci typu C s vřeteníkem pohyblivým v …
Pokračovat ve čtení Vertikální vrtací a frézovací centrum AKIRA SEIKI SV1350

Revolutionizing Manufacturing with DMG Mori’s Advanced DMU Series, DMU 125 P duoBLOCK, DMU 160 P duoBLOCK

Introduction The modern manufacturing industry is constantly evolving, driven by technological advancements and the pursuit of efficiency, precision, and productivity. In this context, DMG Mori stands out as a global leader in the production of state-of-the-art machining centers. Among their remarkable offerings, the DMU series, including the DMU 125 P duoBLOCK, DMU 160 P duoBLOCK, …
Pokračovat ve čtení Revolutionizing Manufacturing with DMG Mori’s Advanced DMU Series, DMU 125 P duoBLOCK, DMU 160 P duoBLOCK

DMG Mori: History and Evolution of an Industrial Giant

DMG Mori, one of the foremost companies in the machine tool industry, has a rich history and has undergone incredible growth and development since its inception. Originally known as Deckel Maho Gildemeister (DMG), the company has gained a global reputation for its innovative and precision machining tools. In this extensive article, we will explore the …
Pokračovat ve čtení DMG Mori: History and Evolution of an Industrial Giant

Top CNC machinery companies

CNC (Computer Numerical Control) machinery plays a crucial role in various industries by automating manufacturing processes, increasing efficiency, and improving precision. With the rapid advancements in technology, numerous companies have emerged as leaders in producing top-notch CNC machinery. In this article, we will delve into some of the top CNC machinery companies that have made …
Pokračovat ve čtení Top CNC machinery companies

DMG Mori: A Global Leader in Machine Tool Manufacturing

DMG Mori is a globally recognized leader in the field of machine tool manufacturing. With a rich history and a commitment to innovation, the company has carved a niche for itself in the highly competitive world of industrial machinery. This article will delve into the history, products, and achievements of DMG Mori, and also explore …
Pokračovat ve čtení DMG Mori: A Global Leader in Machine Tool Manufacturing

Exploring the Benefits of the AKIRA SEIKI SV1350 Vertical Machining Center

In today’s rapidly evolving manufacturing industry, precision and efficiency are key factors that determine success. One crucial tool that has revolutionized machining processes is the vertical machining center (VMC). In this blog post, we will delve into the features and applications of the AKIRA SEIKI SV1350 VMC, an advanced machine that combines drilling and milling …
Pokračovat ve čtení Exploring the Benefits of the AKIRA SEIKI SV1350 Vertical Machining Center

Obráběcí centrum Mori Seiki NH 4000 DCG

Obráběcí centrum Mori Seiki NH 4000 DCG je vysoce kvalitní stroj, který byl vyroben v roce 2006. Toto centrum je vybaveno CNC řízením MSX 501III a nabízí několik os, včetně osy X s dosahem 560 mm, osy Y s dosahem 560 mm, osy Z s dosahem 620 mm a B osy s rozsahem 360 stupňů. …
Pokračovat ve čtení Obráběcí centrum Mori Seiki NH 4000 DCG