filtroventilacni odsavace prumyslove poc

Odsávací zařízení POC6

Odsávací zařízení hrají klíčovou roli v průmyslových aplikacích, kde je potřeba odstranit nežádoucí částice, plyny nebo páry z pracovního prostředí. V tomto článku se podíváme na různé typy odsávacích zařízení, jejich výhody a jak vybrat to pravé pro vaše potřeby.

Co je odsávací zařízení?

Odsávací zařízení je zařízení, které vytváří podtlak a odsává nežádoucí částice, plyny nebo páry z určitého místa. Tyto zařízení se často používají v průmyslových aplikacích, stavebnictví, dílnách a laboratořích. Více informací.

Typy odsávacích zařízení

Existuje několik typů odsávacích zařízení, včetně:

 • Mobilní odsavače
 • Stacionární odsavače
 • Odsavače s filtrační jednotkou
 • a mnoho dalších…

Výhody použití odsávacích zařízení

 1. Zlepšení kvality vzduchu: Odsávací zařízení odstraňují nečistoty a zlepšují kvalitu vzduchu v pracovním prostředí.
 2. Bezpečnost: Pomáhají chránit pracovníky před vdechováním škodlivých částic.
 3. Efektivita: Zvyšují efektivitu práce tím, že udržují pracovní prostředí čisté.

Jak vybrat správné odsávací zařízení?

Při výběru odsávacího zařízení je důležité zvážit několik faktorů, včetně:

 • Typu a množství nečistot, které potřebujete odstranit
 • Velikosti a typu prostoru, kde bude zařízení umístěno
 • Vašeho rozpočtu

FAQ

1. Jak často bych měl čistit odsávací zařízení?

 • Doporučuje se provádět pravidelnou údržbu a čištění odsávacího zařízení alespoň jednou za měsíc.

2. Jaký je rozdíl mezi mobilním a stacionárním odsavačem?

 • Mobilní odsavače lze snadno přemístit z jednoho místa na druhé, zatímco stacionární odsavače jsou pevně umístěny na jednom místě.

3. Kde mohu zakoupit kvalitní odsávací zařízení?

 • Doporučujeme navštívit Inzertstroje.cz pro širokou nabídku odsávacích zařízení.

Odsavače – M 6/9 jsou tradiční nízko-nákladové a spolehlivé filtroventilační jednotky s kapsovými filtry (600 – 900 m³/hod), které díky modulovému systému mají velice široké spektrum využití.

K dispozici dva kusy

Funkce odsavačů
Znečištěný vzduch přiváděný odsávacím potrubím nebo pomocí odsávacího ramene, prochází nejprve prostorem zásobníku, kde dochází k odloučení těžších odsávaných částic vlivem poklesu rychlosti vzduchu. Následně vzdušnina prostupuje filtrační komorou s kapsovým filtrem, který zachycuje jemné nečistoty do velikosti 0,3μm a aerosoly a pak je vedena přes ventilátorovou komoru na výtlak. V případě požadavku na záchyt prachových částic menších než 0,3μm nebo na záchyt plynných škodlivin a par lze jako součást odsavače před či za ventilátorovou komoru zařadit skříň II. stupně filtrace s příslušnými filtračními vložkami. Přefiltrovaný vzduch je možno přes kryt s mřížkami vypouštět zpět do odsávaného prostoru nebo odvést vzduchotechnickým potrubím napojeným na kryt s nátrubkem mimo halu.

Průchod vzduchu odsavačem POC ukazuje následující obrázek:Základní části

Průmyslové odsavače POC jsou konstrukčně řešeny jako modulový stavebnicový systém. Toto uspořádání umožňuje v krátkých dodacích lhůtách vyhovět širokému spektru požadavků zákazníků.

Odsavače se kompletují ze čtyř hlavních částí:

● zásobník prachu ( Z )
● filtrační komora s oklepem ( F )
● ventilátorová komora ( V )
● kryt odsavače ( K )

Každá z výše uvedených částí se dodává v několika provedeních, vhodných pro různé účely použití odsavače. V případě velmi jemných prachových částic nebo škodlivin s obsahem nežádoucích plynných příměsí lze jako součást odsavače zařadit
● skříň II. stupeň filtrace ( D )
Tato je rovněž dodávána v několika variantách – s různými typy filtračních vložek.


poc 69 tech popis
poc 69 tech popisM2 M5

poc M6 M7 tech
poc M8 tech

ZÁSOBNÍK PRACHU

Spodní část odsavače tvoří zásobník prachu. Zde se po provedení regenerace shromažďují částice zachycené kapsovým filtrem a částice, odloučené vlivem poklesu rychlosti vzduchu při jeho průchodu. Zásobník je třeba v pravidelných intervalech vyprazdňovat.
Dodává se v provedeních:

 Z1 – zásuvka 45 l
● Z2 – výsypka s válcovým zásobníkem 60 l

zasobniky prachu

● Z4 – Dodáváme i zařízení POC 6/9-OM pro odsávání olejové mlhy.Filtrační komora tohoto odsavače je osazena kovovým před-filtrem a speciálním filtrem pro záchyt olejové mlhy.

 


FILTRAČNÍ KOMORA

Nad zásobník prachu se montuje filtrační komora s oklepem. Komora je zpředu opatřena odnímatelným víkem upevněným pomocí čtyř šroubů M8 s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem velikosti 5 mm. Víko umožňuje snadnou kontrolu stavu kapsového filtru. V zadní části filtrační komory je umístěn sací otvor o průměru 125 mm s přírubou a těsněním, určený k montáži odsávacího potrubí.

filtracni komora s oklepem

Uvnitř komory je mezi přítlačným a oklepávacím rámem upnut kapsový filtr. Standardně je dodáván kapsový filtr s třídou filtrace F9 dle ČSN EN 779. Konstrukce odsavače umožňuje regeneraci kapsového filtru při vypnutém zařízení, a to dvěma způsoby:
● ručně – pomocí oklepávací páky ( F1 )
( oklepávací páka je umístěna na levé straně v horní části filtrační komory )
● automaticky – pomocí pneumatického válce ( F2 )
( celý mechanismus je umístěn uvnitř odsavače )

Součástí dodávky odsavače je v tomto případě i programovatelná jednotka, která koordinuje činnost ventilátoru odsavače a oklepu a umožňuje nastavení parametrů oklepu. Na požadavek zákazníka lze dodat i kapsové filtry s jinou třídou filtrace – v rozmezí od G3 do F9 (dle ČSN EN 779). Přehled možných filtračních materiálů a jejich použití ukazuje tabulka 1. V případě požadavku na dodávku odsavače s nestandardním filtračním materiálem doporučujeme výběr vhodného filtračního materiálu konzultovat s našimi odbornými techniky.

Standartně dodávaný je kapsový filtr KF 1 ……….. obj.č. 130 973/P


VENTILÁTOROVÁ KOMORA

Hlavní částí odsavače je ventilátorová komora (V) v jedné skříni s filtrační komorou. Tato je zepředu opatřena těsněním a snímatelným víkem, upevněným pomocí čtyř šroubů M8 s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem velikosti 5 mm. Ve ventilátorové komoře je namontován radiální středotlaký ventilátor poháněný přímo. Pro pohon ventilátoru je použit asynchronní třífázový jednootáčkový přírubový elektromotor. (Na požadavek zákazníka lze dodat i odsavač s jednofázovým elektromotorem.) Použitý ventilátor určuje technické parametry odsavače (viz. kapitola 3.). Uvnitř je ventilátorová komora vylepena hlukově izolační hmotou. Všechny ventilátorové komory mají shodné rozměry, liší se pouze elektro vybavením dle použitého druhu oklepu:
● u odsavačů s ručním oklepem se dodává s motorovým spouštěčem, který slouží zároveň pro připojení hlavního přívodu elektrické energie.
● u odsavačů s automatickým oklepem se pro připojení hlavního přívodu elektrické energie a pro ovládání oklepu dodává jako samostatný díl elektronická řídící jednotka (tuto je možno namontovat z boku na skříň odsavače nebo mimo odsavač).


KRYT ODSAVAČE

Vrchní část odsavače, určenou pro výdech přefiltrovaného vzduchu, tvoří kryt ( K ) vyráběný ve třech provedeních:
● K1 – kryt s nátrubkem D160 mm (pro napojení na výdechové potrubí)
● K2 – kryt s 1 výdechovou mřížkou (pro výdech volně do prostoru)
● K3 – kryt se 2 výdechovými mřížkami (pro výdech volně do prostoru u odsavače s II.stupněm filtrace)


Pozor, při použití krytu K1 a K3 se zvedá hlučnost odsavače, Pro snížení hlučnosti doporučujeme použít kryt K1, společně s velkoplošnou vyústkou, která slouží zároveň jako tlumič hluku. 


SKŘÍŇ II.STUPNĚ FILTRACE

V případě požadavku na záchyt velmi jemných prachových částic nebo na záchyt plynných příměsí z odsávané vzdušniny je vhodné jako součást odsavače zařadit skříň II.stupně filtrace ( D ).


POUŽITÍ ODSAVAČŮ POC

Odsavače POC-M v základním provedení jsou určeny pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu při teplotách od -20ºC do +40ºC. Teplota odsávané vzdušniny nesmí překročit 90ºC. Odsavače se umisťují uvnitř budov.

V případě požadavku na umístění zařízení ve venkovním prostředí je třeba dodat zařízení se speciální povrchovou ochranou a je třeba ho umístit pod přístřeškem, který zajišťuje ochranu proti přímému působení povětrnostních vlivů. Tento požadavek je nutno uvést v objednávce. Odsavače POC – M jsou určeny pro odsávání kovových i nekovových prachů a drobných částic, aerosolů, s druhým stupněm filtrace a hrubým předfiltrem je lze použít pro odsávání svářečských dýmů.

80 / 100

Leave a Reply