The Landscape of CNC Machines in the USA: A Comprehensive Guide

The world of Computer Numerical Control (CNC) machines is vast and complex, with numerous manufacturers and brands vying for a share of the market. In the USA, the CNC machine industry is thriving, with several notable brands leading the way. This article will explore some of the top CNC machine manufacturers and brands in the …
Pokračovat ve čtení The Landscape of CNC Machines in the USA: A Comprehensive Guide

Exploring the HURCO BMC 30 CNC Machining Center: A Versatile Precision Machine

In the world of manufacturing and machining, CNC (Computer Numerical Control) machines have revolutionized the way complex components are fabricated. One such machine that stands out for its precision and versatility is the HURCO BMC 30 CNC Machining Center. Equipped with advanced features and a user-friendly interface, this machining center is highly sought after in …
Pokračovat ve čtení Exploring the HURCO BMC 30 CNC Machining Center: A Versatile Precision Machine

CNC centrum HURCO VMX 64/40T

CNC centrum HURCO VMX 64/40T je vysoce kvalitní strojní zařízení, které je vybaveno řídícím systémem ULTIMAX 4. Toto centrum nabízí rozsáhlé možnosti v oblasti obrábění dílů s vysokou přesností. Specifikace: Zajímavosti a otázky: Důležité odkazy: Pro více informací o strojních zařízeních a dalších produktech navštivte inzertstroje.cz.

CNC centrum Hurco VMX 42

CNC centrum Hurco VMX 42 je výkonný stroj, který byl vyroben v roce 2003. Tento stroj je vybaven řídícím systémem ULTIMAX a nabízí vysokou přesnost a efektivitu při obrábění. S délkou pracovního stolu 1300 mm a šířkou 630 mm je tento stroj ideální pro různé obráběcí operace. Maximální rychlost otáčení svislou osou vřetena je 12000 …
Pokračovat ve čtení CNC centrum Hurco VMX 42

CNC centrum HURCO BMC 30

Rok výroby: 2004 Řídící systém: ULTIMAXDélka pracovního stolu: 1330Šířka pracovního stolu: 480Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena: 8000 Délka pojezdu osy X: 760Délka pojezdu osy Y: 380Délka pojezdu osy Z: 1010 Výška stroje: 2500Délka stroje: 2214Šířka stroje: 2200Hmotnost stroje:4700 HISTORIE HURCO Více než 50 let HURCO! Společnost HURCO Companies Inc. byla založena v roce …
Pokračovat ve čtení CNC centrum HURCO BMC 30