Designer 2023 06 11T100738.543

Rozdělení a Klasifikace CNC Strojů

stroje, neboli stroje s počítačovým numerickým řízením, jsou klíčové pro moderní výrobní průmysl. Díky své přesnosti, efektivitě a schopnosti automatizovat složité výrobní procesy jsou tyto stroje nezbytné v široké škále průmyslových sektorů. V tomto článku se podíváme na různé typy CNC strojů a jak jsou rozděleny podle různých kritérií.

Podle typu pohybu nástroje a obrobku

CNC stroje lze rozdělit podle toho, jak se pohybují nástroj a obrobek. Existují stroje s pevným nástrojem a pohyblivým obrobkem, jako jsou soustruhy. Naopak, frézky jsou příkladem strojů s pevným obrobkem a pohyblivým nástrojem. Některé stroje, jako jsou obráběcí centra, umožňují pohyb jak nástroje, tak obrobku.

Podle počtu řízených os

Dalším kritériem pro rozdělení CNC strojů je počet os, které mohou být řízeny. 2-osé stroje, jako jsou soustruhy, umožňují pohyb v dvou směrech, zatímco 3-osé stroje, jako jsou frézky, umožňují pohyb ve třech směrech. Existují také 4-osé a víceosé stroje, které umožňují ještě větší flexibilitu a komplexnost pohybu.

Podle typu řízení

CNC stroje lze také rozdělit podle typu řízení. Stroje s bodovým řízením řídí posuny nástroje bod po bodu, zatímco stroje s dráhovým řízením umožňují nástroji pohybovat se po předem definované dráze.

Podle typu obrobku

Různé CNC stroje jsou navrženy pro obrobení různých materiálů. Existují stroje pro obrobení kovů, dřeva, plastů a dalších materiálů.

Podle velikosti a kapacity

Velikost a kapacita CNC stroje také určují jeho klasifikaci. Existují malé stolní CNC stroje pro menší výrobní operace a střední a velké průmyslové CNC stroje pro větší výrobní procesy.

Podle technologie obrábění

Konečně, CNC stroje lze také rozdělit podle technologie obrábění, kterou používají. Některé z těchto technologií zahrnují:

  • Soustružnické stroje: Tyto stroje používají rotaci obrobku a lineární pohyb nástroje k odstraňování materiálu a vytváření tvarů.
  • Frézovací stroje: Frézovací stroje používají rotující nástroj s mnoha řeznými hranami k odstraňování materiálu z pevného obrobku.
  • Vrtací stroje: Tyto stroje používají rotující nástroj k vytváření otvorů v materiálu.
  • Erozní stroje: Erozní stroje používají elektrický proud k odstraňování materiálu z obrobku.
  • Laserové a plazmové řezací stroje: Tyto stroje používají vysokou energii – buď laserový paprsek nebo plazmu – k řezání materiálu.

CNC stroje jsou nezbytné pro moderní výrobu a jejich význam bude nadále růst s pokračujícími technologickými inovacemi. Bez ohledu na to, zda se jedná o malý stolní stroj používaný pro jednoduché výrobní úkoly nebo o velký průmyslový stroj schopný vytvářet složité díly, CNC stroje hrají klíčovou roli v mnoha průmyslových sektorech.

71 / 100

Leave a Reply