Designer 2023 09 02T145404.704

Jsou speciální automatizované stroje, které jsou řízeny počítačem a jsou používány k výrobě dílů nebo součástek z různých materiálů, jako je kov, dřevo, plast nebo sklo. Tyto stroje jsou velmi přesné a jsou schopné vyrábět díly s velmi malou tolerancí chyby. stroje jsou často používány v průmyslu, ale také se objevují v domácích dílnách a školách.

Existují různé typy CNC strojů, včetně fréz, ů, laserových gravírovacích strojů a tiskáren . Každý typ CNC stroje je navržen tak, aby vyhovoval specifickým potřebám a aplikacím. Například CNC je určena k opracování kovů nebo dřeva pomocí rotujícího vrtáku nebo frézy, zatímco laserový gravírovací stroj CNC je používán k vyřezávání nebo gravírování povrchů z různých materiálů pomocí laserového paprsku.

CNC stroje jsou velmi užitečné pro výrobní společnosti, protože umožňují rychle vyrábět díly s velkou přesností a s malou chybovostí. To může vést ke snížení nákladů a zvýšení efektivity výroby. CNC stroje také umožňují výrobcům vyrábět složité díly, které by jinak byly velmi obtížné nebo nemožné vyrobit ručně. Navíc CNC stroje mohou být snadno programovány tak, aby vyráběly různé díly s malými změnami, což umožňuje výrobcům pružně reagovat na změny v požadavcích trhu.

CNC stroje jsou vybaveny řídicí jednotkou, která je napojena na počítač a umožňuje přesné ovládání pohybu stroje a nástroje. Díky této řídicí jednotce je možné přesně zadávat požadované pohyby stroje a nástroje, a také nastavit přesnost a rychlost výroby.

Existuje několik typů CNC strojů, které se liší podle toho, jaké pohyby jsou schopny realizovat. Mezi nejčastější patří CNC frézy, které jsou schopny pohybů ve třech osách (x, y, z) a slouží k opracování povrchů a vrtání otvorů. Dalším typem jsou CNC soustruhy, které jsou schopny pohybů ve třech osách (x, y, z) a slouží k obrábění válcových ploch a vrtání otvorů.

CNC stroje mají mnoho výhod oproti klasickým strojům, které jsou obsluhovány ručně. Mezi ty nejdůležitější patří vysoká přesnost a opakovatelnost výroby, možnost automatizace výroby a snadná úprava výrobního programu pro výrobu různých součástek bez nutnosti ručního nastavování stroje. CNC stroje také umožňují výrobu složitějších součástek, které by byly s ruční obsluhou velmi náročné nebo dokonce nemožné.