Doosan LYNX 220 L 1

CNC soustruh Doosan LYNX 220 L

je speciální typ obráběcího stroje, který je řízen počítačem a slouží k opracovávání válcových ploch a vrtání otvorů. V dnešním článku se podíváme na konkrétní model CNC soustruhu LYNX 220 L, který je nabízen firmou Sedlacek Trade s.r.o.

Technické specifikace:

 • Rok výroby: 2014
 • Řídící systém:
 • Průchod vřetene: 65 mm
 • Maximální délka soustružení (osa Z): 330 mm
 • Průměr soustružení nad ložem (max): 510 mm
 • Točný průměr nad suportem (max): 290 mm
 • Maximální délka cestování v ose X: 175 mm

Stroj je v současné době zapojen a je možné ho odzkoušet.

Výhody CNC soustruhu:

CNC soustruh má oproti klasickým soustruhům mnoho výhod. Mezi nejdůležitější patří:

 1. Vysoká přesnost a opakovatelnost: Díky počítačovému řízení je možné dosáhnout vysoké přesnosti a opakovatelnosti opracování.
 2. Automatizace výroby: CNC soustruh umožňuje automatizaci výrobního procesu, což vede k vyšší efektivitě a produktivitě.
 3. Flexibilita: Snadná úprava výrobního programu pro výrobu různých součástek bez nutnosti ručního nastavování stroje.

FAQ:

 1. Co je CNC soustruh?
  • CNC soustruh je speciální typ obráběcího stroje, který je řízen počítačem a slouží k opracovávání válcových ploch a vrtání otvorů.
 2. Jaké jsou hlavní výhody CNC soustruhu oproti klasickému soustruhu?
  • Mezi hlavní výhody patří vysoká přesnost, automatizace výroby a flexibilita v úpravě výrobního programu.
 3. Kde mohu vidět video o CNC soustruhu Doosan LYNX 220 L?
  • Video o stroji můžete zhlédnout zde.

Odkazy:

Pokud máte zájem o další informace nebo byste chtěli stroj osobně odzkoušet, neváhejte kontaktovat firmu Sedlacek Trade s.r.o.

CNC soustruh je speciální typ obráběcího stroje, který je řízen počítačem a slouží k opracovávání válcových ploch a vrtání otvorů. Je to velmi precizní a přesný stroj, který se používá především v průmyslu, ale také v malých a středních podnicích nebo dokonce v domácnostech pro kutilství a modelářství.

CNC soustruh je vybaven řídicí jednotkou, která je napojena na počítač a umožňuje přesné ovládání pohybu stroje a nástroje. Díky této řídicí jednotce je možné přesně zadávat požadované pohyby stroje a nástroje, a také nastavit přesnost a rychlost opracování.

CNC soustruh má několik os, které jsou schopny pohybu. Mezi nejčastější patří osa x, y a z, které umožňují pohyb nástroje v různých směrech. Díky těmto osám je možné provádět různé druhy opracování, jako je vrtání, frézování nebo řezání.

CNC soustruh má mnoho výhod oproti klasickému soustruhu, který je obsluhován ručně. Mezi nejdůležitější patří vysoká přesnost a opakovatelnost opracování, možnost automatizace výroby a snadná úprava výrobního programu pro výrobu různých součástek bez nutnosti ručního nastavování stroje. CNC soustruh také umožňuje opracovávat složitější součásti, které by byly s ruční obsluhou velmi náročné nebo dokonce nemožné.

I přes své výhody je třeba mít na paměti, že CNC soustruh je velmi složitý a technologicky náročný stroj, který vyžaduje odbornou obsluhu a údržbu.

80 / 100

Leave a Reply