Třinácti osý CNC soustruh 1-42U s osou B v hlavní nástrojové hlavě

počet odpracovaných hodin 4000

Řídící systém:

Mitsubishi M720 

Hlavní vřeteno: o maximální průměr tyče 42 mm

maximální délka obrábění 250.0 mm 

kleština upínání na vřeteni ' konec vřetene A2-5 A2-6 otáčky vřetene 6000 ot/min výkon vřetene 7,5 kW (1 1 kW options) C 0.001

Nástrojová hlava (hlavní vřeteno) — sdružený typ: 

počet nástroiü 6 vnějších, 5 vnitřních 

velikost upínacího nástroje 20.0 x 20.0 mm 

maximální vnitřní nástroje ER20/20.0 mm 

indexace do pozice nástroje 0.3 vteřiny 

čas výměny nástroje (řez,řez) 0,6 vteřiny

Naháněné nástroje (hlavní): 

osa B s 12 naháněnými nístroji výkon naháněných nástrojů Mitsubishi AC Servo kW 0 

otáčky naháněných nástrojů 4000 rpm max. velikost naháněných nástrojů ER-20

Protivřeteno:  maximální průměr tyče 42 mm

' maximální délka obrábění 100.0 mm kleština Upínání na vřeteni KK5-173E-42BX konec vřetene A2-5

' vrtání vřetene 30.0 mm

otáčky protivřetene 4000 ot/min výkon protivřetene 3,7 kW 0,001

Nástrojová hlava (protivřeteno) — sdružený typ: 

' počet nástrojů 5 vnějších, 9 vnitřních indexace od pozice nástroje 0,3 vteřiny 

čas výměny nástroje (řez, řez) 0,6 vteřiny  

velikost upínacího nástroje 20.0 x 20.0 mm maximální vnitřní nástroj ER20/20.0 mm

Naháněné nástroje (proti): 

počet naháněných nástroiö 6 (3 axiální, 3 radiální)  

výkon naháněných nástrojů Mitsubishi AC Servo 1,5 kW 

otčáky naháněných nástrojů 4000 rpm max. velikost naháněných nástrojů ER-20

Pojezdy:

osa X 150,0 mm

osa Y 385.0 mm Z 250.0 mm

B 3600 osa XI 400.0 mm • osa YI 400.0 mm

ZI 300.0 mm servo motor osy X Mitsubishi AC Servo 1,5 kW servo motor 'osy Y Mitsubishi AC Servo 1,5 kW servo motor osy Z Mistubishi AC Servo 1,5 kW • servo motor osy XI Mistubishi AC Servo 1,5 kW

servo motor osy YI Mitsubishi AC Servo 1,5 kW ' servo motor osy ZI Mitsubishi AC servo 1,5 kW

Hydraulický systém:

hydraulický motor 0,75 kW max. tlak 50 kg/cm3

Blíže se můžete s tímto stroiem seznámit pomocí videa na níže uvedených odkazech:

https://www.youtube.com/watch?v=W9V0aK0spas 

https://www.youtube.com/watch?v=bcf5J4zsJVE