Dokumentace PO

Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany dokumentace o začlenění do kategorie  činností  se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požárů, tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních …
Pokračovat ve čtení Dokumentace PO

Dokumentace BOZP

Dokumentace k objektům a pracovištím Pokud provozujete své činnosti v objektu nebo na pracovišti v nájmu, pak je pro vás prioritní nájemní smlouva. Určitě ale není od věci, pokud si níže uvedené dokumenty vyžádáte nebo alespoň ověříte, že je má majitel k dispozici a vy svou činnost vykonáváte v souladu s nimi. Kolaudační souhlas Dokončenou …
Pokračovat ve čtení Dokumentace BOZP